Våra pågående projekt

Pågående projekt


Concordia 3 - Nobicore 2019-

Nya lägenheter Norra kajen Sundvall

Hotell - Serneke 2019-

Petter Stordalen bygger hotell i Sundsvall

JM Entrepenad 2019-

Rissneleden görs om till stadsgata, anlägger lokalgator  och förbereder för tvärbanans Kistagren som ska gå utmed Kavallerivägen. 


​​​​​​​Maland- och Tunadalsspåret 2020-

Ny järnvägsanslutning som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland samt rusta upp Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn.

Blåbergsliden Vind 2020-

​Svevia bygger för vindkraftpark i Burträsk
​​​​​​​

Timrå nya Badhus 2020-

NCC och Timrå Kommun bygger simanläggningen i Timrå, strax norr om Sundsvall. Samarbetet sker i partnering.

Nya studentbostäder 2020-

Nya studenbostäder i Sundsvall

​​​​​​​​​​​​​​

694 1ZRN38J8DN694 9491HZX721694 95R2VU5OUH694 P09H9YL694Himlabadet1Himlabadet2Hissmofors1Kubal1KVV8 1KVV8 2Norra kajen 1Norra kajen 2