Beställarstöd mätning

Vi kan hjälpa er gällande mätfrågor i projektet genom att kontrollera entreprenörens mätningar och kontrollera entreprenörens mängdberäkningar och uttag. Hjälpa till med planeringen och byggledningsfrågor samt upprätta egenkontrollsprogram för mätningar i projektet

Intresseanmälan