Byggutsättning

Våran huvudsysselsättning är daglig produktionsmätning ute på byggprojekt. Vi arbetar nära arbetsledning och yrkesarbetarna för att vara förbereda och minimera tidsförluster på projektet. Vi vill gärna ligga steget före och vara förbereda på kommande moment i produktionen. Oavsett om det gäller en liten husgrund, komplicerat kraftverksbyggen , motorväg, stort industriprojekt, ny järnvägsträckning mm, så har vi erfarenhet för att vara en tillgång på projektet.

Intresseanmälan