Mängdreglering, Mängdning, Volymberäkning

Att kontrollera volymer är både viktigt ur planeringssyfte i projekt samt en väldigt viktig ekonomisk aspekt. Mängdning är en ofta tidskrävande samt komplicerad arbetsuppgift men brukar som oftast betala sig själv. Att kunna beräkna ut så exakta volymer som möjligt enligt gällande mätregler och bestämmelser är en enormt viktig del av ett projekt. Att kunna visa på hur mycket arbete som utförts samt kunna få betalt för det kan var det som avgör om ett projekt blir lönsamt. Att för tids och resursplanering veta hur mycket som schaktas och fylls per dag, timme ,månad är enormt viktigt för att kunna planera in resurser och hålla tidplaner. Att man beräknar efter gällande mätregler samt har erfarenhet av gällande regelverk i kontrakt är ytterst viktigt när det gäller kalkyl, prissättning samt ekonomi i projektet.

Intresseanmälan