Maskinstyrning

Vi hjälper er att ta fram 3d-modeller för schakt och fyllnadsarbeten som används av maskinisten för att utföra sitt arbete rätt. Vi har erfarenhet av framförallt SBG:s system för maskinstyrning men även skapa modeller åt andra system. Skapade modeller kan sen också ligga till grund för mängdreglering i projektet.

Intresseanmälan