Mätorganisation

Ibland har våra kunder behov av att hitta en samarbetspartner för att styra planering och utförande av all mätning i stora projekt. Vi sköter då resursplanering, val av utförande, ta in offerts från underentreprenörer, kvalitetsarbete, mängdreglering, inköp, maskinstyrning mm.

Vi har tidigare erfarenhet från att leverera hela mätorganisationer till stora projekt såsom Botniabanan, Bergeforsens Kraftverk, Kubal aluminiumsmältverk mm.

Intresseanmälan