Skanning

Skanning av punktmoln kräver avancerad utrustning som mäter miljontalspunkter på kort tid. Arbetet med att sen använda sig av punktmolnet kräver kraftfulla datorer samt programvaror för att kunna ta tillvara på den fördel skanning kan erbjuda. Att kunna plocka ut ritningar och skapa 3d-modeller för dokumentation, volymberäkningar samt projekteringssyfte kan ge ett stort mervärde till kund.

Intresseanmälan