Tjänster & utrustning

Våra tjänster

A.N Mätningstjänster har en stark organisation när det gäller mätning. Vår personals erfaren-heter sträcker sig emellan byggprojekt i hela Sverige. Järnvägsprojekt som Botnibanan,Häl-singekusten och Ådalsbanan. Vägjobb som E4 Söderhamn,E4 Gnarp-Njurunda,E4 Sävar, ron-dellbyggen,vägportar och gc-vägar.Industriprojekt som Sandviken,Kubal aluminiumsmält-verk, Ortviken pappersverk,Husum papperverk och Östrand massaindustri.Broprojekt som Årstabron, Tunneljobb på Ådalsbanan och Botniabanan. Byggprojekt som IKEA, Bauhaus, Äventyrsbad, Plantagen, Bauhaus, Team Sportia, Boklok och skolor. Inmät-ningar för projektering av projekt som E4 Enånger-Hudik, Botniabanan, Ådalsbanan. Upprät-tande av mängder och relationritningar för stora järnvägsprojekt och vägprojekt. Inmätning och volymberäkning av täkter. Projektering av vägar och planer.

​Listan kan göras lång och tillsammans delar vi med oss av våra erfarenheter för att hjälpa våra kunder.

Vi tar på oss alla typer av uppdrag inom mätning. Allt från enkel mätning till mätningsansvar oavsett projekt. Vi ser till att rätt man för uppdraget hjälper er.

Utrustning 

Vi använder den senaste teknologin och utrustningen på marknaden. För beräkningar ,ritningar och leverans använder vi oss av den senaste programvaran.

Våra leverantörer: ADTOLLO,TRIMTEC,SCANLASER

Vår utrustning: TRIMBLE, LEICA, TOPOCAD, SBG GEO, SPECTRA mm.
566x228 ScanlaserAdtolloimagesLeicaMS60sbg geoSpectra logotopocad1TrimbleTrimble R10Trimble S7 Total Station Studio Front 68446 LRTrimbleR10 288x288TrimbleS6 288x288Trimtectsc3