Projekt


Timrå badhus

NCC och Timrå Kommun bygger simanläggningen i Timrå, strax norr om Sundsvall. Samarbetet sker i partnering.

Nytt resecentrum Sundsvall 2019-2021

​​​​​​​

Syftet med projektet är att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde.​​​​​

Kvarteret Kiwin, flerbostadshus Södermalm 2020-2021

​​​​​​​När SL och Spårvägsmuseet lämnade bussgaragen på Södermalm kunde sju bostadskvarter tillskapas.

Upprustning Tunadalspåret Sundsvalls Hamn – Huggsta april 2020 - pågående

​​​​​​​Mätttjänster AB har vi levererat 1 mätningsansvaring för resursplanering, arbetsledning , mängberäkningar och mängdreglering samt 1-2 st mätningstekniker för produktionsutsättning

Studentlägenheter i Sundsvall

Svenska studenthus I Sundsvall bygger 300 studentlägenheter på fastigheterna Förrådet 4 och 9 i centrala Sundsvall.

SCA Ortviken Ny CTMP-anläggning 2020-2021

Ny produktionslinje för CMTP-massa på Ortvikens pappersbruk då papperstillverkningen läggs ner.

Blåbergsliden vindkraftprojekt

​​​​​​​A.N Mättjänster AB har sen våren 2020 hjälpt Svevia AB med utsättning, maskinstyrning och inmätningar för projektet.

Ont om tid, eller för mycket att läsa?

Fyll i formuläret nedan, vi återkommer med svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!