Mängdreglering, mängdning, volymberäkning


Mängdreglering som maximerar dina intäkter

Att ha kontroll på rätt volymer och mängd av olika material är otroligt viktigt när det handlar om att planera ett byggprojekt. Men det handlar också om ekonomi. Att mäta mängder och se till att volymer är korrekta, eller behöver regleras, är viktigt för att kunna hålla budget, och ett instrument som ser till att ni får rätt betalt enligt det uppdrag ni har och att pengar inte går förlorade. Det handlar också om att det ska gå att följa lönsamheten under hela projektet, precis som det ska finnas underlag för tids- och resursplanering. Under byggprojekt kan vi hjälpa till med kontinuerliga mätningar och tillsammans med oss kan du få så täta uppföljningar som ditt projekt behöver.

 
Mätning och regelverk som handen i handsken

Tillsammans med oss får du en kunnig och erfaren partner som är väl insatt i de mät- och ersättningsregler som gäller för bygg- och anläggningsarbeten. Under åren har vi fått förtroendet att ansvara för volymreglering och mängdning av åtskilliga projekt, vilket gör att du får en konsult som inte bara kan Anläggnings AMA, AMA Hus och MER anläggning på djupet utan också har kunskap om den juridik som omfattar anläggningsarbeten när det handlar om ersättning och volymer. Det ger dig en trygg, påläst och oberoende partner som förstår både vilket ansvar och vilka rättigheter berörda parter i projektet har. Genom att anlita oss får du både en mättekniker som kan sköta inmätningar och byggutsättningar och samtidigt kan göra oberoende kontroller av mängder. Det gör att du kan optimera de mätningsresurser ditt projekt behöver och spara både tid och pengar under projektets gång.

Exempel på mängdregleringsuppdrag vi har erfarenhet av:

  • Byggprojekt
  • Anläggningsprojekt
  • Väg- och trafikprojekt
  • Kraftverksprojekt
  • Järnvägsprojekt

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Behöver du hjälp med volymberäkning?

​​​​​​​
Fyll i formuläret nedan, så får du svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!