Beställarstöd bygg & anläggningsprojektBeställarstödsmätning för säkerhet och kontroll

A.N. Mättjänster kan gå in som beställarstöd i projekt och kontrollera både entreprenörers mätningar samt mängdberäkningar och uttag. Med gedigen erfarenhet av stora bygg- och anläggningsprojekt där vi har både ansvarat för inmätningar, utsättningar såväl som mängdregleringar och volymberäkningar får du en trygg partner. Här finns kunskap kring regler och föreskrifter samt juridik och ekonomi, precis som en stor praktisk kunskap. Det underlättar arbetsbördan som vilar på beställaren och samtidigt får du oberoende kontroller som kan följa projektets effektivitet. Vår erfarenhet gör också att vi har vana av att skapa en öppen och konstruktiv dialog med olika leverantörer och kan samarbeta med fokus på korrekthet, säkerhet och lönsamhet.

Beställarstöd från start till ett avslutat projekt

Starta projektet med beställarstöd redan från början och få hjälp med planering av resurser, mättekniska beskrivningar, underlag för projektering, resursberäkningar, stomnät samt kontrollpunkter. Vi kan hjälpa till att upprätta egenkontrollsprogram för mätningar i projekten och kan vara ett stöd i byggledningsfrågor. När projektet rullar, går vi in som kontrollant av leverantörers mätningar och rapporterar tillbaka enligt de önskemål som projektet kräver. Med öppenhet och transparens under hela resan har du alltid tillgång till information och uppdateringar kring projektet, från början till slut. 

Exempel på beställaruppdrag vi kan hjälpa till med:

  • Väg-, Järnväg- och anläggningsprojekt hos Trafikverket
  • Byggprojekt inom offentliga miljöer hos landsting
  • Bygg- och renoveringsprojekt hos kommunala bostadsbolag
  • Gator o vägarbeten i kommunala projekt

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Vill är du beställar och vill veta mer om beställarstöd?

​​​​​​​
Fyll i formuläret nedan, så får du svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!