E4, Trafikplats Timrå- Ny bro

A.N Mättjänster AB har av Veidekke, som är huvudentreprenör åt trafikverket, fått förtroendet att sköta utsättningen i projektet. Arbetena startade maj 2023 och har inneburit mätningar för omledningsvägarna, mängdberäkningar, projektering för omledningsvägarna samt utsättning för brobyggnationen.
​​​​​​​
Trafikverket ska ersätta bron över E4 vid trafikplats Timrå för att höja bärigheten så att även tung trafik kan passera igen. Bron får en gång- och cykelväg och västra fyrvägskorsningen en droppformad cirkulationsplats. Projektet pågår maj 2023- oktober 2024.
Trafiken på E4 vid trafikplats Timrå leds via en fyrfilig förbifart fram till juli 2024. Under den tiden ska vi riva den gamla bron över E4 och bygga en ny bro med högre bärighet.

Om projektet

Dagens bro vid södra infarten till Timrå har stora brister. Under 2019 stängdes den för tung trafik då den inte klarar mer än 3,5 ton. Idag tvingas de tunga transporterna att köra via centrala Timrå vilket ger försämrad trafiksituation och miljö. Flera av dem är timmertransporter som ska ta sig till och från Östrands massafabrik. Trafikverket ska bygga en ny bro som klarar tung trafik vilket är viktigt för både näringslivet och transportutvecklingen.
Trafikverket bygger en ny bro över E4 vid trafikplats Timrå med högre bärighet, bärighetsklass 4 med upp till 74 tons bruttovikt, så att även den tunga trafiken kan passera. Bron blir utseendemässigt likt den nuvarande bron, den blir något smalare från 18 till 12 meter bred med ett körfält i vardera körriktning. Den får en ny gång och cykelväg och vid västra fyrvägskorsningen skapar vi en bättre trafiklösning med en droppformad cirkulationsplats. De delar av trafikplatsen som vi bygger om får ny belysning.

Under tiden leds trafiken på E4 om via en tillfällig förbifart, två körfält i vardera körriktning med nedsatt hastighet. Nuvarande bro över E4 stängdes för all trafik under maj 2023. Följ rekommenderad omledningsväg eller övrig vägvisning. Kollektivtrafiken ska inte påverkas av arbetena.

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Ont om tid, eller för mycket att läsa?

Fyll i formuläret nedan, vi återkommer med svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!