Blåbergsliden vindkraftprojekt


A.N Mättjänster AB har sen våren 2020 hjälpt Svevia AB med utsättning, maskinstyrning och inmätningar för projektet. Arbetet har omfattat utsättning för vägar, kranplaner och fundamentsutsättning för vindkraftsverken.

Blåbergsliden vindkraftpark byggs på Holmens mark utanför Skellefteå. När vindkraftparken är fullt drifttagen från slutet på 2021 kan de 26 vindkraftverken, med en total effekt m 143 MW, förse cirka 100 000 hem med förnybar hushållsel varje år.

Arbetet i fält påbörjades 2020-04-16 med terrassering och överbyggnad på vägar och kranplaner, dessa arbeten färdigställs under höst 2020.

Totalt har det byggts 9 kilometer ny väg och 13 kilometer befintlig väg har förstärkts och breddats.
​​​​​​​
Arbetet med att gjuta vindkraftverkens fundament  beräknas vara färdigt under hösten. Kabelförläggning pågår för fullt likväl som byggnationen av parkens transformatorstation, framåt december kommer verksamheten minskas betydligt för att återupptas under mars månad 2021.

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Ont om tid, eller för mycket att läsa?

Fyll i formuläret nedan, vi återkommer med svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!