Mätorganisation


Skapa rätt mätorganisation tillsammans med oss

Behöver du hjälp med planering av resurser för mätning i bygg- och anläggningsprojekt? Hos oss kan du få hjälp med att göra en behovsanalys, budget och resursplanering för de mättjänster som du behöver under ett projekt. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna och sedan hjälper vi er med planering av resurser, tillsättande av resurser, inköp, mättekniska lösningar, kvalitetsarbete, mättekniska beskrivningar, mängdreglering, maskinstyrning och den dagliga produktionsutsättningen så kostnadseffektivt som möjligt. Med bred kompetens och kunskap från olika stora projekt samt de mättjänster som krävs inom bygg- och anläggningsprojekt kan vi se till att du får en optimerad process för inmätning och utsättningar som stödjer ditt projekt och tillför kvalitet under hela vägen.

Med ett nätverk som ger dig den mätning du behöver

A.N. Mättjänster har bred erfarenhet inom mättjänster och kompetens att analysera dina behov av mätningar inför, under och efter projektet. I vårt nätverk finns specialister inom olika mättekniker som kan hjälpa till när det finns unika behov och önskemål. Det gör att du smidigt kan få den kunskap du behöver i ditt projekt, inplanerat och under den tid du behöver det. I vårt nätverk ingår samarbetspartner som har samma syn som oss på noggrannhet, korrekthet och kvalitet. Med rutin och kunskap ser vi till att du får en välavvägd organisation där varje insats fyller en funktion som gör din byggprocess effektivare och lönsam.

Exempel på helhetsuppdrag inom mätorganisation:

  • Botniabanan, flera etapper
  • Bergeforsens kraftverk
  • Kubal aluminiumsmältverk
  • Upprustning spår Tunadalsspåret
  • Kavallerivägen och Optionen, Rissne
  • Slussen ombyggnation Stadsgårdsleden
  • Slussen omläggning ledningar
  • Uppgradering av infrastrukturen nya Ormingecentrum

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Vill du bygga en effektiv mätorganisation?

​​​​​​​
Fyll i formuläret nedan, så får du svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!