Upprustning Tunadalspåret Sundsvalls Hamn – Huggsta Kund: NVBS Rail  april 2020 - pågående


A.N mättjänster AB har sen våren 2020 i samarbete med SCIOR skött all mätning för projektet. Från A.N Mätttjänster AB har vi levererat 1 mätningsansvaring för resursplanering,arbetsledning , mängberäkningar och mängdreglering samt 1-2 st mätningstekniker för produktionsutsättning. Projektet påbörjades våren 2020 och kommer avslutas hösten 2021. I projektet har vi ett nära samarbete med vår beställare. 

Projektet som är omfattande innefattar bla:
 • Schaktat upp befintlig banvall samt ersatt den 4,5km.
 • Spårläggning  
 • Nybyggnation järnvägsbro
 • Nybyggnation Vägbro
 • Nybyggnation 2 rörbroar
 • Nybyggnation av spår ca 4,5km
 • Nybyggnation av servicevägar ca 6-7st ,3km
 • Väg och järnvägstrummor, vilttrummor samt banvallsdränering
 • Avvägning sättningspeglar
 • Bergsprängning/ vajersågning
 • Bullerplank
 • Stödmurar
 • Bullervallar 3st vid Ekenäsvägen, Johannedalsvägen samt Målåsvägen.
 • Bankpålning 140m
 • KTL fundament
 • Modeller för maskinstyrning, banvall och servicevägar.
 • Kanalisation, kabelbrunnar
 • Tillfällig samt permanent parkering åt SCA och gångväg
 • Spontning för brostöd järnvägsbro
 •  Tryckledning, dagvattenledningar

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Ont om tid, eller för mycket att läsa?

Fyll i formuläret nedan, vi återkommer med svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!