Maskinstyrning


Rätt information i maskinen gör grävjobbet bättre

Med en korrekt 3D-modell av det arbete som ska utföras blir det lättare och snabbare för grävmaskinisten, hyvelförare, bandtraktor eller borrrigg att göra sitt jobb. Idag är det ett vedertaget hjälpmedel för att säkra upp exakthet och minska risken för onödiga fel. Hos A.N. Mättjänster finns många års arbete med att hjälpa olika bygg-, anläggnings- och entreprenör- företag på plats med att ta fram underlag till 3D-modeller, skapa rätt filer och hjälpa till med installationer i förarhytten. Genom att använda information från ritningarna och bygghandling får föraren i hytten ett användbart hjälpmedel som ger maskinisten alla möjligheter att leverera korrekta schakter och fyllningar enligt ritningar och detta är både kostnadseffektivt och tidseffektivt .  

Få hjälp med 3D-modeller för maskinstyrning

Idag arbetar A.N. Mättjänster med de flesta program och format, vilket gör att du får smidig hjälp att lösa det som ibland kan vara en utmaning: att installera 3D-modellen i grävmaskinens datasystem. Några maskinstyrningprogram som vi har stor kunskap kring är Leica, Trimble, Moba system och Topcon, men oavsett program, så ser vi till att leverera en lösning som passar både maskin och maskinist. I dialog med föraren, och med ritningar som grund, ser vi till att de mätpunkter och den information som han eller hon behöver för att modellen ska matcha uppdraget exakt blir verklighet. Vi hjälper alltid till med installation och kan finnas på plats om det behövs extra handpåläggning. Allt för att arbetet i byggprojektet ska löpa på effektivt och smidigt.

Exempel på maskinstyrningsuppdrag vi har erfarenhet av:

  • Husgrundsarbeten
  • VA- och anläggningsarbeten
  • Schaktuppdrag och fyllnadsarbeten
  • Väg- och motorvägsbyggnationer
  • Järnvägsprojekt
  • Bergschakter
  • Fjärrvärmeschakter
  • Finplanering
  • Grovplanering

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Vill du ha hjälp med maskinstyrning vid byggprojekt?

​​​​​​​
Fyll i formuläret nedan, så får du svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!