VA längs Njurundakusten

A.N Mättjänster AB har fått förtroendet att i nära samarbete delta i projektet som kommer pågå under många år. Arbetet startade april 2022 och kommer pågå till 2026.
Bild: MittSverige Vatten & Avfall
Bild från arbetet vid Njurundakusten.
Det blir NCC som kommer att bygga ut den kommunala VA-anläggningen längs Njurundakusten. Upphandlingen av entreprenör blev nyligen klar och byggstart är planerad till augusti 2022.
- Det känns jättebra att vi nu har alla delarna på plats i det här stora projektet, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten och Avfall.

Förberedelserna inför utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten har pågått under flera år.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden och sedan i höstas pågår arbeten med en så kallad överföringsledning som ska transportera avloppsvattnet från områdena längs kusten vidare till avloppsreningsverket i Essvik.

Det är ett viktigt projekt ur både hälso- och miljösynpunkt med flera tuffa utmaningar.
– Vi har jobbat hårt med att lösa såväl markfrågor som att hitta de bästa tekniska lösningarna. Allt för att vi ska kunna erbjuda säkra leveranser av vattentjänster samtidigt som vi bidrar till att skydda de känsliga vattenmiljöerna, säger Peter Nylén.


Utbyggnaden omfattar cirka 900 fastigheter och delas in i tre etapper:
Etapp A, byggstart hösten 2022 - Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär
Etapp B, byggstart 2024 - Björkvik, Björköviken, Björkön och Pråmviken
Etapp C, byggstart 2025 - Skrängstabodarna, Vikarbodarna och Lerviken-Myrbodarna

Förberedelserna inför utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten har pågått under flera år.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden och sedan i höstas pågår arbeten med en så kallad överföringsledning som ska transportera avloppsvattnet från områdena längs kusten vidare till avloppsreningsverket i Essvik.

Det är ett viktigt projekt ur både hälso- och miljösynpunkt med flera tuffa utmaningar.
– Vi har jobbat hårt med att lösa såväl markfrågor som att hitta de bästa tekniska lösningarna. Allt för att vi ska kunna erbjuda säkra leveranser av vattentjänster samtidigt som vi bidrar till att skydda de känsliga vattenmiljöerna, säger Peter Nylén.


Utbyggnaden omfattar cirka 900 fastigheter och delas in i tre etapper:
Etapp A, byggstart hösten 2022 - Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär
Etapp B, byggstart 2024 - Björkvik, Björköviken, Björkön och Pråmviken
Etapp C, byggstart 2025 - Skrängstabodarna, Vikarbodarna och Lerviken-Myrbodarna

Projektet beräknas pågå fram till och med 2026.

Kontaktuppgifter

A.N. Mättjänster AB
Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall​​​​​​​

Andrè Nykvist
VD
070-563 26 26
​​​​​​​
andre@mattjanster.se

Ont om tid, eller för mycket att läsa?

Fyll i formuläret nedan, vi återkommer med svar inom en arbetsdag. Lämna ditt nummer om du vill bli uppringd!